ABOUT / אינפורמציה / /

d-VISION™ הינו פרויקט התמחות ייחודי בעולם בפיתוח ובעיצוב מוצרים. הפרוייקט נולד מחזונו של סמי סגול, הבעלים של קבוצת כתר. ייחודו בכך שהוא מחבר את החוליה החסרה בין האקדמיה לתעשייה, ומטרתו להצמיח דור חדש של מעצבים מובילים. בפרוייקט משתתפים הבוגרים המצטיינים ביותר של האקדמיות לעיצוב בישראל שעוברים במהלך שנתיים התמחות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר, במרכז הפיתוח החדשני של קבוצת כתר. בתהליך זה צוברים המתמחים ניסיון ייחודי בהכרת עולם התעשייה האמיתי, כולל מפגש עם לקוחות, מנהלים בכירים ועם אנשי מקצוע מתחומים שונים. המתמחים זוכים למלגת לימודים לתואר שני בעיצוב בתמיכת קבוצת כתר. חלקם של המתמחים ישולבו בקבוצת כתר וחלקם יצאו לשוק התעסוקה.

English